Alman piyasasında Türk ekonomi aktörlerine sunulan olanaklar

Bir Türk girişimcisinin veya işletmesinin piyasaya açılma faaliyetlerinde Almanya ve Avrupa Birliği bölgesinde sürekli olarak bulunması olanağı sağlanabilmektedir.
Birliği bölgesinde sürekli olarak bulunması olanağı sağlanabilmektedir.

markteintritt-in-deutschland
Almanya, Türk girişimcilerine ve işletmelerine yatırımları için çok iyi koşullar sağlamaktadır. Piyasaya açılma faaliyetlerinde, girişimcilere ticari başarı olanaklarının yanı sıra Almanya’da ve Avrupa Birliği bölgelerinde sürekli olarak bulunabilme olanağı sağlanmaktadır.

Almanya’daki Türk girişimcileri ve işletmeleri piyasaya açılma faaliyetlerinde – ancak ilgili genel hukuksal ve ekonomik koşulların dikkate alınması suretiyle- istenilen başarıya ulaşabilmektedirler. Söz konusu genel koşullar işletmenin ikamet hakkı, ticari faaliyet modeli ve gerekli mali donanımı hususlarına ilişkin meseleleri kapsamaktadır. Belirtilen hususlar, hazırlanmasında sizlere desteğimizi sunabileceğimiz, sağlam ticari faaliyet planlarına dayandırılmalıdır.

Piyasaya açılmakla birlikte işletmelere Almanya ve Avrupa Birliği bölgelerinde sürekli olarak bulunma olanağı sağlanabilmektedir. İlgili ikamet statüsü, girişimcilerin eşlerini ve çocuklarını da kapsayacak şekilde genişletilebilmektedir.

Buse Heberer Fromm, yılların deneyimi ve şirket kurulumu konusundaki yetkinliğiyle, Avrupa’ daki Türk işletmelerinin iş ortağı olmaktadır. Uluslararası hizmet vermekte olan bu iktisadi hukuk bürosu, Almanya’da yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilerine ve işletmelerine aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır:

 • Ekonomi hukuku ve şirketler hukukuna ilişkin bilumum alanlarda avukatlık desteği
 • Türkçe olarak vergi danışmanlığı hizmetleri
 • İkamet hakkı hususlarında Türkçe olarak avukatlık uzmanlığı
 • Uluslararası, çok lisanlı – noterlik hizmeti
 • Türk girişimcilerinin teşebbüsleri hususunda derin idrak yeterliliği

Buse Heberer Fromm, Türk girişimcilerine, Alman piyasasına açılmalarında ve onları başarıya götürecek söz konusu yetki alanlarının birleştirilmesi hususundaki temel esasları, tek elden sunmaktadır.

Hizmetlerimiz

 • Almanya’da bir şirket kurulumu ile ilişkili muameleler ve yöntemler
 • Konuyla alakalı bilumum hukuk ve maliye mevzuatlarında tam donanımlı hizmet
 • Türk girişimcilerinin ve şirketlerinin Almanya’da temsilciliklerinin kurulması
 • Uygun iş ortakları arayışı safhasında destek imkânları
 • Gerekli bankacılık işlemlerinin yürütülmesine ilişkin rehberlik destekleri
 • Başarılı bir iş planının düzenlenmesi ve belgelenmesi
 • İkamet izinlerinin oluşturulması

İlgili kişiler

Nezih Ülkekul, Rechtsanwalt
Heinrich Schmitz, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

» zurück zur deutschen Version